Διοίκηση

Η διοίκηση, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, ασκείται από τα όργανα του τμήματος τα οποία είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.

Η Συνέλευση του τμήματος αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και από τους εκπροσώπους των:

  • Ε.Ε.Π.

  • Ε.Τ.Ε.Π

  • Ε.ΔΙ.Π

  • Προπτυχιακών Φοιτητών

  • Μεταπτυχιακών Φοιτητών

*Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται κάθε χρόνο από τον σύλλογο τους.

 

Πρόεδρος: Χρήστος Κακλαμάνης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημήτρης Νικολός

 *Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτης πρόεδρος είναι καθηγητές του τμήματος με διετή θητεία και ορίζονται με την διαδικασία της εκλογής.

Πράξη 1ης ανασυγκρότησης Συνέλευσης ΤΜΗΥΠ Ακαδ. Έτους 2023-2024

Πράξη 2ης Ανασυγκρότηση συνθεσης Συνέλευσης του ΤΜΗΥΠ Ακαδ. Έτους 2023-2024

Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου ΤΜΗΥΠ Ακαδ.Έτος 2023-2024

Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών ΤΜΗΥΠ Ακαδ.Έτος 2023-2024

Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Λογικού ΤΜΗΥΠ Ακαδ.Έτος 2023-2024

Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Υλικού ΤΜΗΥΠ Ακαδ.Έτος 2023-2024

Πράξης 1ης Ανασυγκρότησης σύνθεσης του Τομέα Υλικού ΤΜΗΥΠ Ακαδ.Έτος 2023-2024

 

Διαπιστωτική Πράξη ορισμού Διευθυντή του Τομέα Υλικού 16/05/2023

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.