Διοίκηση

Η διοίκηση, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, ασκείται από τα όργανα του τμήματος τα οποία είναι η Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.

Η Συνέλευση του τμήματος αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και από τους εκπροσώπους των:

  • Ε.Ε.Π.

  • Ε.Τ.Ε.Π

  • Ε.ΔΙ.Π

  • Προπτυχιακών Φοιτητών

  • Μεταπτυχιακών Φοιτητών

*Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται κάθε χρόνο από τον σύλλογο τους.

 

Πρόεδρος: Ευστράτιος Γαλλόπουλος

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

 *Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτης πρόεδρος είναι καθηγητές του τμήματος με διετή θητεία και ορίζονται με την διαδικασία της εκλογής.

Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Λογικού ΤΜΗΥΠ Ακαδ.Έτος 2021-2022

Πράξη συγκρότησης Συνέλευσης ΤΜΗΥΠ Ακαδ.Έτος 2021-2022

Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου ΤΜΗΥΠ Ακαδ.Έτος 2021-2022

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.