15.01.2021@3ΜΜ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ CEID SOCIAL HOUR: “Τεχνοοικονομική Διαχείριση Κινητών Δικτύων Πέμπτης Γενιάς 5G & εξής”,Αναστασία Α. Κόλλια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΜΗΥΠ, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΔΕ

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, 3-5μμhttps://upatras-gr.zoom.us/j/95379942308?pwd=NXJ6c0g5N1BITm40SGdmMElTS2k5dz09

Ομιλητής: κ. Αναστασία Α. Κόλλια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΜΗΥΠ, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΔΕ

Τίτλος: Τεχνοοικονομική Διαχείριση Κινητών Δικτύων Πέμπτης Γενιάς 5G & εξής.

Περίληψη: Λίγο πριν την έλευση της πέμπτης γενιάς κινητών δικτύων επικοινωνίας, νέες υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες και νέες λειτουργικότητες θα εμφανίζονται συνεχώς. Στα πλαίσια αυτά θα γεννηθεί η ανάγκη για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και νέων πλαισίων. Έτσι, ανακύπτει έντονα να δομηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεχνοοικονομικής διαχείρισης κινητών δικτύων επικοινωνίας, εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες και στα προβλήματα, τις απαιτήσεις, τις προκλήσεις, τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες να προωθηθούν και να επιφέρουν έσοδα αυτές οι νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις. Στα πλαίσια της ομιλίας αναμένεται να απαντηθούν βασικά ερωτήματα, που εγείρονται σε σχέση με τη διαχείριση πιθανών τεχνολογικών προτάσεων, που πρόκειται να εμφανιστούν και να εφαρμοστούν για να καλύψουν τις υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις στα 5G δίκτυα. Έτσι, αναμένεται να συζητηθούν λύσεις, που θα καταστούν βιώσιμες καθώς και θα είναι περισσότερο συμβατές με τις συγκεκριμένες γενιές. Ακόμα, θα συζητηθούν τροποποιήσεις και βελτιώσεις για τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα τηλεπικοινωνιών, τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες, που αρχίζουν να προβάλουν σιγά σιγά, αλλά και σε αυτές, που θα εμφανιστούν μελλοντικά στον τομέα. Ακόμα, θα σημειωθούν τα σημαντικότερα μοντέλα λογιστικής κοστολόγησης των κινητών δικτύων. Θα σημειωθούν τα δικτυακά μέρη, τα οποία είναι εκείνα που επιφέρουν το μεγαλύτερο κόστος και ως εκ τούτου, θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να περισταλεί το αντίστοιχο κόστος.

H πρόσβαση στη διεύθυνση Zoom

https://upatras-gr.zoom.us/j/95379942308?pwd=NXJ6c0g5N1BITm40SGdmMElTS2k5dz09

Meeting ID: 953 7994 2308
Passcode: 170029

Πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.