19.04.2019 @3:30μμ, B4: Σεμινάριο Τμήματος και CEID Social Hour: “Energy efficient and high speed digital integrated circuits and embedded memories”, Prof. Alexander Fish, Faculty of Engineering, Bar-Ilan University, Israel

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Σεμινάριο Τμήματος & CEID social hour

 

Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 19 Απριλίου, 3:30-5μμ, Κτίριο Β (Αίθουσα Β4)

Ομιλητής: Prof. Alexander Fish, Faculty of Engineering, Bar-Ilan University, Israel

Τίτλος: Energy efficient and high speed digital integrated circuits and embedded memories Περίληψη: Advances in technology and the growth of mobile applications have made energy consumption, which poses one of the fundamental limits in both high performance microprocessors and low to medium performance portable systems, a prime focus of attention in Integrated Circuits (IC) digital design. In combinational and memory circuits there is a clear tradeoff between energy and delay, so the cost of optimizing one results in the degradation of  its  counterpart. This is why achieving high performance at low energy consumption is such a challenge.

Many design techniques have been successfully applied to reduce both the dynamic and the leakage components of embedded memories and logic. When discussing low/medium frequency applications, memory and logic operation in the sub/near-threshold regions has been shown to be the ideal choice. Circuits operating in the sub/near-threshold regions utilize a low supply voltage that is close to or even less than the threshold voltages of the transistors.

In this lecture, I will introduce the audience to low voltage SRAM memories and review the advantages of SRAMs operating in the sub/near-threshold regions, compared to their conventional strong inversion counterparts. Then, I will discuss design and reliability challenges in advanced nanoscale CMOS technologies. New design approaches and memory architectures, such as SF-SRAM, Q-SRAM, 4T eDRAM for aggressive power reduction and ultra-low voltage operation, will be shown.

Then, we will overview a variety of alternative (non standard) circuit level solutions developed to achieve energy efficient and high performance digital integrated circuits. In particular, the Dual Mode Logic (DML) family and its accompanying design methodology will be described. DML presents a unique concept that enables an on-the-fly tradeoff between high performance (Dynamic mode) and energy efficient (Static mode) operation. This flexibility provides the option of meeting the required performance with significant reduction of energy and area.

Σχετικά με τον ομιλητήProf.  Alexander Fish received the B.Sc. degree in Electrical Engineering from the Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel, in 1999. He completed his M.Sc. in 2002 and his Ph.D. (summa cum laude) in 2006, respectively, at Ben-Gurion University in Israel. He was a postdoctoral fellow in the ATIPS laboratory at the University of Calgary (Canada) from 2006-2008. In 2008 he joined the Ben-Gurion University in Israel, as a faculty member in the Electrical and Computer Engineering Department. There he founded the Low Power Circuits and Systems (LPC&S) laboratory, specializing in low power circuits and systems. In July 2011 he was appointed as a head of the VLSI Systems Center at BGU. In October 2012 Prof. Fish joined the Bar-Ilan University, Faculty of Engineering as an Associate Professor and the head of the nanoelectronics track. In March 2015 he founded Emerging nanoscaled Integrated Circuits and Systems (ENICS) labs. Currently, he is a Full Professor and heads the EnICS Impact Center.

Prof. Fish’s research interests include power reduction methodologies for high speed digital and mixed signal VLSI chips, energy efficient SRAM and eDRAM memory arrays, CMOS image sensors and biomedical circuis, systems and applications and hardware security. He has authored over 170 scientific papers in journals and conferences. He also submitted more than 30 patent applications of which 14 were granted. Prof. Fish has published three book chapters and one book as an editor. He was a co-author of papers that won the Best Paper Finalist awards at IEEE ISCAS and ICECS conferences.

Prof. Fish founded and served as an Editor in Chief for the MDPI Journal of Low Power Electronics and Applications (JLPEA) from 2012 to 2018. He is an Associate Editor for the IEEE Sensors Journal, IEEE Access Journal, Microelectronics Journal (Elsiever) and Integration, the VLSI journal (Elsiever). He also served as a chair of different tracks of various IEEE conferences. He was a co-organizer of many special sessions at IEEE conferences, including IEEE ISCAS, IEEE Sensors and IEEEI conferences. Prof. Fish is a member of Sensory, VLSI Systems and Applications and Bio-medical Systems Technical Committees of IEEE Circuits and Systems Society.

Prof Fish’s website: http://www.eng.biu.ac.il/fishale/  

 Μπορεί να δημοσιευθούν φωτογραφίες στη σελίδα του Τμήματος και στη σελίδα στο Facebook.

Ευχαριστούμε τη Citrix για την ευγενική υποστήριξη των εκδηλώσεων.
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.