211 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι.

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 62511/Ζ1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

·         Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,

·         Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής,

·         Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Περισσότερα στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

 

Αρχείο/α: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.