22.11.2019@3μμ, Β4: Σεμινάριο Τμήματος και CEID Social Hour: “ Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η επιρροή του στην Επιστημονική Έρευνα ”, Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος, καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Σεμινάριο Τμήματος & CEID social hour

 

Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, 3-5μμ, Κτίριο Β (Αίθουσα Β4)

Ομιλητής: Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος, καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τίτλος: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η επιρροή του στην Επιστημονική Έρευνα

Περίληψη: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αποτελεί Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε υποχρεωτική ισχύ από το Μάιο του 2018 και έχει ως στόχο να προστατεύει τα φυσικά πρόσωπα από παράνομη επεξεργασία / διακίνηση των προσωπικών δεδομένων τους. Θα παρουσιαστούν οι βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού, για την προστασία των δεδομένων, καθώς και των δικαιωμάτων που πλέον παρέχονται στα φυσικά πρόσωπα για τον έλεγχο της επεξεργασίας / διακίνησης των προσωπικών δεδομένων τους. Τέλος θα εξεταστεί πώς ο Γενικός Κανονισμός επηρεάζει την επιστημονική έρευνα που πολλές φορές εμπλέκει μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων (για παράδειγμα big data - data analytics για ιατρική έρευνα) και πώς αυτή μπορεί να συνεχιστεί με τρόπο που συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Σχετικά με τον ομιλητή: O Κων/νος Λαμπρινουδάκης έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Salford (1985), Μάστερ (M.Sc.) σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Imperial College - 1986) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary and Westfield College - 1991). Την περίοδο 1998 -2009 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Από τον Ιούνιο 2009 μέχρι και σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (από το 2017 ως Καθηγητής). Από το 2015 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων. Από το 2016 είναι τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ στο διάστημα 2012 έως και 2015 διατέλεσε τακτικό μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Τα τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα του συμπεριλαμβάνουν τους τομείς της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και της προστασίας της ιδιωτικότητας. Είναι συγγραφέας περισσότερων των 120 ερευνητικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός του. Επίσης συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος (Program Committee) σε περισσότερα από 200 διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ σε 15 από αυτά είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Επίσης είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής και κριτής ερευνητικών εργασιών σε περισσότερα από 35 διεθνή επιστημονικά περιοδικά Έχει συμμετάσχει σε πλήθος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, μελετητικών και αναπτυξιακών έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

 

Μπορεί να δημοσιευθούν φωτογραφίες στη σελίδα του Τμήματος και στη σελίδα στο Facebook.

Ευχαριστούμε τη Citrix για την ευγενική υποστήριξη των εκδηλώσεων.
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.