30.05.2018: Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα στον Καθηγητή κ. Γεώργιο Γιαννάκη

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα στον καθηγητή κ. Γεώργιο Γιαννάκη, University of Minnesota McNight Presdential Chair in ECE μετά από κοινή πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥκΠ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΤΗΜκΤΥ).

Το ακριβές πρόγραμμα και η ώρα της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.