5.03.2018: Παρουσίαση Διπλωματικής ΠΜΣ-ΕΤΥ "Παραμετρική ανάλυση κατηγοριοποίησης (classification) και Collaborative Filtering σε κατανεμημένο περιβάλλον (Apache Spark)" Αθ. Αλεξόπουλου

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

Τη Δευτέρα 05/03/2018 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Π200 του Τμήματος
Mηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή Αλεξόπουλου Αθανάσιου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών» με θέμα:

"Παραμετρική ανάλυση κατηγοριοποίησης (classification) και Collaborative Filtering σε κατανεμημένο περιβάλλον (Apache Spark)".


Συνημμένη θα βρείτε την περίληψη της διπλωματικής εργασίας.

Η Τριμελής επιτροπή:
Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τσακαλίδης Αθανάσιος, Ομότιμος Καθηγητής
Παυλίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.