9.3.2018 @ 3μμ: Σεμινάριο Τμήματος & CEID social hour: "Δίκαιο Πληροφορικής: προστασία του λογισμικού και αξιοποίηση των σχετικών δικαιωμάτων", δρ Γαλάτεια Καπελλάκου

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

Σεμινάριο Τμήματος & CEID social hour

Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 9 Μαρτίου, 3-5μμ, Κτίριο Β (Αίθουσα Συνεδριάσεων - ισόγειο)

Ομιλήτρια: δρ Γαλάτεια Καπελλάκου

Τίτλος: Δίκαιο Πληροφορικής: προστασία του λογισμικού και αξιοποίηση των σχετικών δικαιωμάτων

Περίληψη: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν εισχωρήσει σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής του ανθρώπου μεταλλάσσοντας τη δομή της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Το Δίκαιο που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τη χρήση της Πληροφορικής δεν ανάγεται σε αυτόνομο κλάδο δικαίου, αλλά εκσυγχρονίζεται κάθε τμήμα του δικαίου στο οποίο επιδρά η Πληροφορική, διατηρώντας, ωστόσο, μία διατομεακή ενότητα. Μία από τις βασικές συνιστώσες του Δικαίου της Πληροφορικής της Πληροφορίας είναι ο ίδιος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου εξετάζεται το ειδικότερο ζήτημα της προστασίας του λογισμικού από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας (με αναφορές στη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ) και αναλύονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του δικαίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών στο λογισμικό. Τέλος, συζητείται το ζήτημα της αξιοποίησης των δικαιωμάτων επί εφαρμογών που λειτουργούν βάσει λογισμικού, ορίζοντας με ποια βήματα διασφαλίζονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε να είναι πιθανό η εφαρμογή να προσελκύσει επενδυτές.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και καφές.

Στοιχεία για την ομιλήτρια: Η Γαλάτεια Καπελλάκου είναι Διδάκτωρ Νομικής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου της Νάντης (Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας). Κατά την εκπόνηση της διατριβής της έλαβε υποτροφία από το Max Planck Institute for Innovation and Competition (Μόναχο). Έχει δύο μεταπυχιακούς τίτλους σπουδών: D.E.A. Propriété Intellectuelle, Université de Nantes και Π.Μ.Σ. Διεθνείς Σπουδές, ΕΚΠΑ. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στους τομείς του Δικαίου της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Δικαίου Πληροφορικής, των Προσωπικών Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Έχει εργασθεί ως Consultant στην UNESCO στον τομέα του πολιτισμού (Cultural Diversity Division) και συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας σε προγράμματα της ΕΕ (Twining, Technical Assistant, Europe Aid) με αντικείμενο το Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, έχει διδακτική δραστηριότητα σε Πανεπιστήμια και δημοσιεύει άρθρα και έρευνες σε νομικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.