ΑΙΓΥΠΤΟΣ - Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και το ίδρυμα Al-Azhar Al-Sharif παρέχει τέσσερις (4) υποτροφίες σε ‘Έλληνες πολίτες για  εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα για ισλαμικές σπουδές.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022. 

Περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.