Αίθουσες εξέτασης Θεωρία Γραφημάτων & Εφ/γές - Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ 27-1-2023

Εικόνα scosmada
Κατηγορία: 

Εξέταση Θεωρία Γραφημάτων & Εφ/γές - Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ,  Παρασκευή 27/1/2023  6 – 9 μμ:
Οι φοιτητές/τριες των Ετών Β, Γ και Δ, να προσέλθουν για να εξεταστούν στο θέατρο της Φοιτητικής Εστίας (ΑΦΕ).
Οι φοιτητές/τριες των Ετών Ε και Πτυχίου, να προσέλθουν για να εξεταστούν στο αμφιθέατρο Γ του Νέου Κτιρίου Η/Υ.
Η αίθουσα Β δεν θα χρησιμοποιηθεί.
Η εξέταση θα είναι με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία και σημειώσεις. Μπορείτε να έχετε μαζύ σας σε έντυπη μορφή οποιοδήποτε υλικό από την σελίδα του μαθήματος στο eclass και δικές σας χειρόγραφεςσημειώσεις, αλλά να αποφύγετε υλικό από άλλες πηγές.
Σ. Κοσμαδάκης

Related Lesson: 
Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.