Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων- εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Στο πλαίσιο της συνέχειας της εφαρµογής του θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστηµιακών Μαθηµάτων» από τα Τμήµατα του Ιδρύματος, σύμφωνα µε την υπ, αριθµ. 100/11.10.2016 συνεδρίασή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ισχύουν τα ακόλουθα και για το ακαδ. έτος 2019-2020.

. Οι ενδιαφερόµενοι Ακροατές Πανεπιστηµιακών Μαθηµάτων υποβάλλουν αίτηση σε έντυπη µορφή στο Τµήµα ενδιαφέροντός τους ή ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο  http://www.upnet.gr/auditioner—applicatjon για το εαρινό εξάµηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από 17 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2020.

. Οι αιτήσεις εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Τµημάτων.

Ο Η γραμματειακή εξυπηρέτηση γίνεται από τις Γραμµατείες των Τμημάτων.

Ο Η Γραµματεία του Τµήµατος χορηγεί την κάρτα του Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων η οποία θα ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριµένα μαθήματα(επισυνάπτεται δείγμα).

Από τη Γ ραμματεία χορηγείται στους συµμετέχοντες απλή βεβαίωση (επισυνάπτεται δείγμα).

Οι Ακροατές Πανεπιστηµιακών Μαθηµάτων δε συμµετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές, κλινικές ή φροντιστήριακές ασκήσεις.

Δεν αποδίδονται πιστωτικές μονάδες ECTS.

Δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, περίθαλψη, βιβλία, κ.λ.π.).

. Καθε Τμήµα δύναται να ρυθμίζει επιµέρους ακαδημαϊκά θέματα, σε σχέση µε τον θεσµό.

Ο Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους συντονίζει τη δράση του Ακροατή Πανεπιστηµιακών Μαθηµάτων, μέσω της ενημέρωσης των Τµημάτων, ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου κ.λ.π.

. Στο τέλος κάθε εξαμήνου τα Τμήματα ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και "Ερευνας για τον απολογισμό της Δράσης.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.