Ανακοίνωση αποτελεσματων εξέτασης για τα μαθήματα "Διακριτά Μαθηματικά", "Διακριτά Μαθηματικά Ι" και "Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες"

Εικόνα bouras
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνω ότι στη σελίδα http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2018 που αφορά τα μαθήματα  "Διακριτά Μαθηματικά", "Διακριτά Μαθηματικά Ι" και "Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες".

Επίσης, σας ενημερώνω ότι στις 20/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00-16:00 μπορείτε να δείτε το γραπτό σας στο γραφείο μου στην Πρυτανεία (Κτίριο Πρυτανείας, 2ος όροφος, γραφείο Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων).

 

Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.