Ανακοίνωση διπλωματικών εργασιών 2019-2020

Εικόνα xenos
Κατηγορία: 

Διπλωματικές εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Καθηγητής Μιχάλης Ξένος

 

Ακολουθούν θέματα διπλωματικών εργασιών. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μου: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/xenos/lessons.html

Πριν ζητήσετε κάποιο θέμα βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε και όταν ζητήσετε κάποιο θέμα μην ξεχάσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Η πρώτη επιλογή θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2019 από τις αιτήσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θέματα που δεν διατεθούν θα παραμείνουν ανοικτά για όλο το ακαδημαϊκό έτος.

 

Θέμα D1901: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας διεπαφών χρήστη από gamers και non-gamers

Στόχοι

Στόχος είναι η μελέτη για καινοτομίες που έχουν προκύψει στον τομέα του UI στα Video Games μετά από τα αλλεπάλληλα iterations από τα οποία αυτό έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες και πώς κάποιες από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε non-game διεπαφές. Ένα παράδειγμα είναι εφαρμογές των Radial Menus στις μέρες μας στα Video Games, και όχι μόνο, με αξιοποίηση τους τόσο στο casual gaming, αλλά και στο competitive scene (e-sports), καθώς επίσης και σε επίπεδο VR με στόχο να μπορεί να προσφέρει το όσο δυνατόν μικρότερο response time από πλευράς του παίκτη. Ο φοιτητής θα αναπτύξει δοκιμαστικές διεπαφές και θα εκτελέσει ένα πείραμα σε controlled environment (εργαστήριο) όπου θα μελετηθεί η αποτελεσματικότητα στη χρήση των διεπαφών από χρήστες με διαφορετικά προφίλ (gamers και non-gamers) καθώς και τα stress levels των χρηστών σε κάθε διεπαφή.

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ο φοιτητής θα κληθεί να αναπτύξει μια εικονική εφαρμογή δηλαδή μόνο το UI (πιθανότατα αξιοποιώντας έτοιμες βιβλιοθήκες) για Η/Υ, άρα καλές γνώσεις προγραμματισμού είναι απαραίτητες, ενώ θα εκτιμηθεί και αντίστοιχη εμπειρία ανάπτυξης παρόμοιων εφαρμογών. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας υλοποίησης (μπορεί να αναπτυχθεί σε όποια γλώσσα επιθυμεί ο φοιτητής).

Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του μαθήματος «Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα» και η καλή γνώση θεμάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.

 

 

Θέμα D1902: Ζωγραφίζοντας με eye-tracking

Στόχοι

Δημιουργία εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί δεδομένα οφθαλμικής ιχνηλάτισης (eye-tracking όπως λέμε στα Ελληνικά) για να παρέχει μια εφαρμογή σχεδίασης. Ο χρήστης θα μπορεί με τη χρήση των ματιών του και μόνο να επιλέγει χρώμα και γραφίδα και να σχεδιάζει. Η εφαρμογή που θα προκύψει θα ελεγχθεί σε περιορισμένο αριθμό χρηστών.

 

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ο φοιτητής θα κληθεί να αναπτύξει μια εφαρμογή σχεδίασης (πιθανότατα αξιοποιώντας έτοιμες βιβλιοθήκες) για Η/Υ, άρα καλές γνώσεις προγραμματισμού είναι απαραίτητες, ενώ θα εκτιμηθεί και αντίστοιχη εμπειρία ανάπτυξης παρόμοιων εφαρμογών. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας υλοποίησης (μπορεί να αναπτυχθεί σε όποια γλώσσα επιθυμεί ο φοιτητής).

Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του μαθήματος «Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα» και η καλή γνώση θεμάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.

 

Θέμα D1903: Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης διαδρομής σε οθόνη αφής κινητού και ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Στόχοι

Δημιουργία εφαρμογής που θα κρατά βασικές πληροφορίες (διαδρομή, χρόνος, επιτυχία κατάδειξης στόχου) για την κίνηση του δαχτύλου του χρήστη σε οθόνες αφής κινητών. Η εφαρμογή θα υλοποιεί εναλλακτικές διεπαφές και θα κρατάει δεδομένα χρήσης. Θα αναλυθούν δεδομένα από εναλλακτικές διαδρομές και θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότερη σχεδίαση σε κάθε περίπτωση.

 

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ο φοιτητής θα κληθεί να αναπτύξει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, άρα καλές γνώσεις προγραμματισμού είναι απαραίτητες, ενώ θα εκτιμηθεί και αντίστοιχη εμπειρία ανάπτυξης παρόμοιων εφαρμογών. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας υλοποίησης (μπορεί να αναπτυχθεί σε όποια γλώσσα επιθυμεί ο φοιτητής και σε οποιοδήποτε λειτουργικό, π.χ. Java και Android).

Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του μαθήματος «Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα» και η καλή γνώση θεμάτων όπως το KLM και ο νόμος του Fitts που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή.

 

Θέμα D1904: Προσαρμογή ένδειξης μπαταρίας σε κινητό και αξιολόγηση αλλαγής συμπεριφοράς χρηστών

Στόχοι

Στόχος είναι η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές που θα προσομοιώνει μια χρήση κινητού με περιορισμένες επιλογές εφαρμογών. Ο χρήστης θα καλείται να επιλέξει τι θα χρησιμοποιήσει και τι όχι σε μια υποθετική κατάσταση που πρέπει να ανταπεξέλθει όπου το κινητό του έχει ελάχιστο εναπομείναντα χρόνο μπαταρίας. Ο διαθέσιμος χρόνος μπαταρίας θα παρουσιάζεται με εναλλακτικές ενδείξεις και θα μελετηθεί αν οι εναλλακτικές προδιαθέτουν τους χρήστες σε διαφορετικές συμπεριφορές.

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ο φοιτητής θα κληθεί να αναπτύξει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, άρα καλές γνώσεις προγραμματισμού είναι απαραίτητες, ενώ θα εκτιμηθεί και αντίστοιχη εμπειρία ανάπτυξης παρόμοιων εφαρμογών. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας υλοποίησης (μπορεί να αναπτυχθεί σε όποια γλώσσα επιθυμεί ο φοιτητής και σε οποιοδήποτε λειτουργικό, π.χ. Java και Android).

Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του μαθήματος «Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα» και η καλή γνώση θεμάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.

 

Θέμα D1905: Ολοκλήρωση εφαρμογής επιλογών ενός μηχανικού υπολογιστών και διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων

Στόχοι

Στόχος είναι η ολοκλήρωση προηγούμενων διπλωματικών εργασιών σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο παιχνίδι για τις επιλογές εργασίας ενός μηχανικού υπολογιστών. Ο φοιτητής θα ολοκληρώσει το παιχνίδι (θα ξεκινά από τη συνέντευξη του φοιτητή για εργασία, θα συνεχίζει με την εργασία του ως junior engineering, senior engineer και projects manager και τα επαγγελματικά και ηθικά διλλήματα που αντιμετωπίζει) και θα εκτελέσει ένα πείραμα σε controlled environment (εργαστήριο) όπου θα μελετηθεί η αποτελεσματικότητα στη χρήση των διεπαφών από χρήστες με διαφορετικά προφίλ (gamers και non-gamers) καθώς και τα stress levels των χρηστών σε κάθε διεπαφή.

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ο φοιτητής θα κληθεί να ολοκληρώσει προηγούμενες διπλωματικές, άρα ικανότητες ολοκλήρωσης συστημάτων είναι απαραίτητες, ενώ θα εκτιμηθεί και αντίστοιχη εμπειρία ανάπτυξης παρόμοιων εφαρμογών.

Υποχρεωτική είναι η ολοκλήρωση του μαθήματος «Τεχνολογία Λογισμικού» με καλό βαθμό, ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα προϋπηρεσία σε teaching assistant στο μάθημα και η καλή γνώση αγγλικών (το κείμενο του παιχνιδιού είναι στα αγγλικά).

Θέμα D1906: Ανάπτυξη εφαρμογής για αυτοαξιολόγηση επιπέδων άγχους

Στόχοι

Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλεφωνά όπου ο φοιτητής θα αυτοαξιολογεί τα επίπεδα του στρες του όπως και το επίπεδο δυσκολίας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που απαιτούνται από πανεπιστημιακά μαθήματα. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η προετοιμασία του φοιτητή πριν το μάθημα (ασκήσεις, εργασίες κλπ.) όπως και δραστηριότητες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος όπως η παρουσίαση από τον φοιτητή ενός θέματος στον πίνακα, ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη κλπ. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί πειραματικά και τα αποτελέσματα θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν.

 

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ο φοιτητής θα κληθεί να αναπτύξει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, άρα καλές γνώσεις προγραμματισμού είναι απαραίτητες, ενώ θα εκτιμηθεί και αντίστοιχη εμπειρία ανάπτυξης παρόμοιων εφαρμογών. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας υλοποίησης (μπορεί να αναπτυχθεί σε όποια γλώσσα επιθυμεί ο φοιτητής και σε οποιοδήποτε λειτουργικό, π.χ. Java και Android).

Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του μαθήματος «Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα» και η καλή γνώση θεμάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.

 

Θέμα D1907: Χρήση machine learning σε eye-tracking δεδομένα για την ανίχνευση των συναισθημάτων του χρήστη κατά τη διάρκεια παρακολούθησης εικόνας ή βίντεο

Στόχοι

Αρχικός στόχος είναι η συγκομιδή δεδομένων οφθαλμικής ιχνηλάτησης (eye-tracking) και στη συνέχεια η εκπαίδευση ενός συστήματος μηχανικής μάθησης (machine learning) με σκοπό την αναγνώριση των βασικών συναισθημάτων (συμπάθεια, αντιπάθεια, απέχθεια, οργή κλπ.) ενός χρήστη κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων όπως η θέαση εικόνων και βίντεο. Επίσης θα γίνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος που θα αναπτυχθεί.

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ο φοιτητής θα κληθεί να συλλέξει eye tracking δεδομένα και στη συνέχεια να εκπαιδεύσει ένα σύστημα μηχανικής μάθησης, άρα καλές γνώσεις προγραμματισμού είναι απαραίτητες, ενώ θα εκτιμηθεί και αντίστοιχη εμπειρία με μηχανική μάθηση.

Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη είναι η παρακολούθηση του μαθήματος «Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα» και η καλή γνώση θεμάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.