Ανακοίνωση για θέσεις απασχόλησης

Εικόνα bouras
Κατηγορία: 

Το Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (http://ru6.cti.gr/ru6/), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών έργων που υλοποιεί αναζητά συνεργάτες για απασχόληση με σύμβαση έργου μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών..

Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός / ή φοιτητής / τρια
  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου)
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού όπως Java, Matlab, Python
  • Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της χρήσης/κατανάλωσης ενέργειας σε κινητές συσκευές και δικτύωσης σε adhoc δίκτυα
  • Εμπειρία σε αλγόριθμους εξοικονόμησης ενέργειας σε κινητές 5G συσκευές
  • Θετικά θα αξιολογηθεί η εμπειρία σε πρωτόκολλα επικοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης εμβέλειας, όπως το LoRa και το NB-IoT

Δίνεται η δυνατότητας εκπόνησης ΜΔΕ ή / και Διδακτορικής Διατριβής στα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα.

Μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν με την ερευνητική περιοχή των Δικτύων και Κινητών Επικοινωνιών και θέλουν να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία σε αυτό το ερευνητικό αντικείμενο.

Στην σελίδα http://ru6.cti.gr/ru6/projects μπορείτε να βρείτε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα καθώς και τα υπό εξέλιξη έργα. Επίσης εκεί υπάρχουν δημοσιεύσεις και χρήσιμο υλικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στο e - mail vmantadaki@upatras.gr μέχρι τις 20/07/2018.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.