Ανακοίνωση για την εξέταση στο μάθημα Διακριτά Μαθηματικά - Επαναληπτική Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Εικόνα bouras
Κατηγορία: 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει προφορικά και εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype for Business και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26/09 και την Κυριακή 27/09.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι δεκαπέντε (15) λεπτά για κάθε ομάδα και θα γίνει μέσω SK4B στο link https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/bouras/HVBN3JHE

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια θα συνδέεται με βάση την ομάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί (η τοποθέτηση σε ομάδα έχει γίνει με αλφαβητική σειρά). Στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr έχουν δημιουργηθεί σαράντα τέσσερις  (44) ομάδες. Ο καθένας θα εισέρχεται στο S4B την ώρα που αναγράφεται στην περιγραφή της ομάδας που έχει δηλωθεί. Αν κάποιος εισέλθει διαφορετική ώρα δεν θα είναι δυνατή η εξέταση του.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακαλούνται να έχουν πρόσβαση σε μικρόφωνο και κάμερα (τα οποία θα είναι λειτουργικά), θα έχουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα ή κάποιο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για να επιδείξουν πριν την εξέταση του μαθήματος και θα βρίσκονται σε χώρο όπου δεν θα γίνονται παρεμβολές.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια δεν έχει αντιστοιχηθεί σε κάποια από τις ομάδες σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις είτε γιατί δεν είχε δηλώσει το μάθημα στο progress είτε γιατί δεν έκανε εγγραφή στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr

Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής

Related Lesson: 
Διακριτά Μαθηματικά

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.