ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Σας επισυνάπτουμε το αριθμ. 117/17.3.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη που αφορά σε αναστολή της διεξαγωγής πρακτικής άσκησης.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.