Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2017-18: Ανάρτηση Πρακτικών Αξιολόγησης Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Πρακτικό Αξιολόγησης αναφορικά με την υπ. αριθμ.:27813/11.07.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 88 θέσεων στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.