Αποσπάσματα πρακτικών αξιολόγησης υποψηφιοτήτων πράξης Απόκτησης Ακαδημαϊκής -Διδακτικής εμπειρίας-εαρινό εξάμηνο 2018

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Στον παρακάτω σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων συμμετοχής στο Τμήμα στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής εμπειρίας σε κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών" για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.