Αποστολή mail εκτός δίκτυου Τμήματος

Εικόνα georgoudakis
Κατηγορία: 

Για λόγους ασφαλείας έχει απενεργοποιηθεί η θύρα 25 της εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (outgoing server / SMTP). Για να συνεχίσετε να μπορείτε να στέλνετε mail όταν βρίσκεστε εκτός του δικτύου του Τμήματος, θα πρέπει να αλλάξετε τη θύρα εξερχόμενης αλληλογραφίας από 25 σε 465 και να επιλέξετε πρωτόκολλο SSL, εναλλακτικά να ορίσετε τη θύρα σε 587 με πρωτόκολλο STARTTLS. 

Η ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ τους χρήστες που έχουν ως θύρα του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας την 25. Η θύρα 25 εξακολουθεί να λειτουργεί ΕΝΤΟΣ του δικτύου του Τμήματος αλλά γενικά δε συνίσταται η χρήση της καθώς τα δεδομένα πάνω από αυτή όπως τα login στοιχεία του χρήστη αλλά και το ίδιο το mail μεταφέρονται χωρίς κρυπτογραφία. 

Εκ του Υπολογιστικού Κέντρου. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.