Αποτελέσματα Εξεταστικής Βασικά Ηλεκτρονικά

Εικόνα christides
Κατηγορία: 

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως: {[Βαθμός Γραπτού]+[Βαθμός Εργαστηρίου]}/2, μόνον για όσους έχουν βαθμό γραπτού μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε. Τα γραπτά με σωστές ερωτήσεις κατανόησης λιγότερες από έξι, καθώς και όσα δεν είχαν βαθμό εργαστηρίου, αντιστοιχούν σε βαθμό μηδέν (είχα ενημερώσει γραπτώς και προφορικώς για αυτό).

Όσοι επιθυμούν να δούν το γραπτό τους μπορούν να έρθουν στο γραφείο μου την Τετάρτη 20/2/2019, ώρες 14-17.

Χ. Χρηστίδης

Related Lesson: 
Βασικά Ηλεκτρονικά

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.