Αποτελέσματα Βασικά Ηλεκτρονικά & Εργ. Φ2

Εικόνα christides
Κατηγορία: 

Στα αποτελέσματα εμφανίζονται μόνον όσοι υπάρχουν στην λίστα του progress. Όσοι δεν εμφανίζονται στην λίστα να λύσουν το πρόβλημα μέσω της γραμματείας. Στα Βασικά Ηλεκτρονικά του νέου προγράμματος εμφανίζονται βαθμολογίες μόνον σε όσους δήλωσαν τον βαθμό εργαστηρίου (ΒΕ). Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται ως εξής:

1) Αυτοί που βαθμολογήθηκαν στην γραπτή εξέταση (ΓΕ) με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 ο τελικός βαθμός (ΤΒ) είναι ΤΒ=(ΒΕ+ΓΕ)/2.

2) Αυτοί που βαθμολογήθηκαν στην γραπτή εξέταση (ΓΕ) με βαθμό μικρότερο του 5 ο τελικός βαθμός (ΤΒ) είναι ίσος με 5 εφόσον ο βαθμός της ΓΕ εξέτασης είναι κοντά στο 5.

Για την ημερομηνία που μπορείτε να δείτε το γραπτό σας θα σταλεί ξεχωριστή ανακοίνωση (οπότε μην στέλνετε μηνύματα για αυτό το θέμα).

Χ. Χρηστίδης

Related Lesson: 
Βασικά Ηλεκτρονικά

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.