Άτυπη εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση σε ερευνητικά έργα

Εικόνα berberid
Κατηγορία: 
Στα πλαίσια ερευνητικών έργων της ΓΓΕΤ υπάρχει η πρόθεση να προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα θέσεις εργασίας  στον ΕΛΚΕ του Παν. Πατρών και για διάρκεια έως 3 χρόνια ως εξής:
 
Δύο θέσεις Διπλωματούχων ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών Υπολογιστών / Επιστήμης Υπολογιστών / Πληροφορικής
      Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο σε:
          - Προγραμματισμό
          - Μαθηματικά
          - Επεξεργασία Εικόνας - Τεχνητή Όραση
          - Μηχανική Μάθηση
      Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
 
Μία θέση Διδάκτορα-Ερευνητή ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών Υπολογιστών / Επιστήμης Υπολογιστών / Πληροφορικής
      Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο σε:
          - Προγραμματισμό
          - Μαθηματικά
          - Επεξεργασία Εικόνας - Τεχνητή Όραση
          - Μηχανική Μάθηση
          - Εμπειρία σε συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών ομάδων
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στον Επίκουρο Καθηγητή Δ. Κοσμόπουλο ( dkosmo@upatras.gr ).
 
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των έργων.
 
ΜuseumLearn: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πρότυπου συστήματος ξενάγησης σε μουσείο για κινητές συσκευές που θα παρέχει προσωποποιημένο πρόσθετο περιεχόμενο αξιοποιώντας τεχνικές εντοπισμού εκθεμάτων και παρακολούθησης επισκεπτών. 
 
HealthSign: Αντικείμενο είναι η υλοποίηση μιας εφαρμογής αυτόματης διερμηνείας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) μέσω βίντεο και μέσω μετάδοσης από το διαδίκτυο με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας.
 
SOUP: αντικείμενο του έργου είναι συστήματα συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης της ανάπτυξης των φυτών με τη χρήση δικτύου αισθητηρίων, προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας εικόνας και τεχνικών βαθείας μάθησης και η συνεργασία με ρομποτικά συστήματα για την εκμηχάνιση και αυτοματοποίηση μιας σειράς από καλλιεργητικές εργασίες, όπως η φυτοπροστασία και η συγκομιδή. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.