Διαδικασία Αναβαθμολόγησης

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν απόφασης Συγκλήτου (υπ’ αριθ. 104/1.12.2016), εγκρίνεται η επανεξέταση φοιτητών σε μάθημα/τα, στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς και επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους, με την ακόλουθη διαδικασία:

  • Μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος (secretary@ceid.upatras.gr) είναι δυνατή η επανεξέτασή του με σκοπό την βελτίωση της βαθμολογίας του (προακτέου βαθμού).
  • Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου και για συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων του χειμερινού  και/ή εαρινού εξαμήνου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και μόνον.
  • Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μαθημάτων προς επανεξέταση είναι 1. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.
  • Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν σχετικά αιτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνσης της Γραμματείας έως 31-8-2018.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.