Διαδικασία Διαγραφής Φοιτητών

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Άτομα που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση διαγραφής (μορφή doc), η οποία θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, και να την αποστείλουν σε φάκελο υπόψη της Γραμματείας του Τμήματος, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραμματεία (Νέο Κτίριο, Οδός Καζαντζάκη)

26500, Πάτρα

Στο φάκελο θα πρέπει επιπλέον να περιέχονται:

  1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. πρωτότυπη ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ),
  3. κάρτα σίτισης,
  4. κάρτα βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω, είναι απαραίτητη η υποβολή υπογεραγραμμένου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης εκκρεμοτήτων.

Τα ανωτέρω έγγραφα να φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή των αιτούντων.

Το αποφοιτήριο αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση διαγραφής.

Από τη Γραμματεία

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.