Διαδικασία Παραλαβής Διπλωμάτων

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

 

Υπενθυμίζουμε στους απόφοιτους του Τμήματος ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας και ενημερώνουμε για τη διαδικασία παράδοσης των τίτλων σπουδών τους.

  • Η παραλαβή των πτυχίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προσέλευση σας στο χώρο της Γραμματείας το διάστημα 10-13/8/2020 κατόπιν ραντεβού το οποίο θα καθοριστεί από τη Γραμματεία και χωρίς συνοδά μέλη.
  • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του διπλώματος με εταιρεία ταχυμεταφοράς την οποία θα καλέσει η Γραμματεία, με ευθύνη και χρέωση του ενδιαφερόμενου. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.
     

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secretary@ceid.upatras.gr εως αύριο Παρασκευή 7/8/2020 για τον τρόπο που επιθυμούν να παραλάβουν το διπλώμα τους.

Όσοι επιλέξουν την παραλαβή του διπλώματος με εταιρεία ταχυμεταφοράς θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση εως αύριο Παρασκευή 7/8/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secretary@ceid.upatras.gr .

Για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται  ως ακολούθως:

-   Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος με συνημμένα τα παρακάτω :

1. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………..

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Ιουλίου 2020).

Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

2. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

 

 

Γραμματεία ΤΜΗΥΠ


 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.