Διαδικασία Παραλαβής Διπλωμάτων Προπτυχιακών Φοιτητών

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η Ορκωμοσία των Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 (θα ενημερωθείτε για το link σύνδεσης και την ώρα). 

 

Η παραλαβή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί από Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 έως Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 με τους κάτωθι τρόπους:

  • κατόπιν ραντεβού σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος και χωρίς συνοδά μέλη
  • δυνατότητα αποστολής του διπλώματος με εταιρεία ταχυμεταφοράς την οποία θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι με ευθύνη και χρέωση των ιδίων. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secretary.undergraduate@ceid.upatras.gr  έως την Τετάρτη 21/4/2021 για τον τρόπο που επιθυμούν να παραλάβουν το δίπλωμα τους.

 

Όσοι επιλέξουν την παραλαβή του διπλώματος με εταιρεία ταχυμεταφοράς θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση έως την Τετάρτη 21/4/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secretary.undergraduate@ceid.upatras.gr .

 

Για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται  ως ακολούθως:

-   Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος με συνημμένα τα παρακάτω :

1. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………..

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Ιουλίου 2020).

Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

2. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

Επισυνάπτεται λίστα με τους προς ορκωμοσία φοιτητές.

 

Από τη Γραμματεία

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.