Διάκριση για τον Καθηγητή Παύλο Σπυράκη

Εικόνα zaro
Κατηγορία: 

O Kαθηγητής του Τμήματος κ. Παύλος Σπυράκης επανεξελέγη Πρόεδρος της European Association of Theoretical Computer Science.  Η European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), η οποία ιδρύθηκε το 1972, αποτελεί τον σημαντικότερο διεθνή οργανισμό για την Θεωρητική Πληροφορική.

Πρόκειται για μια σημαντικότατη διάκριση που αναδεικνύει την διεθνή αναγνώριση την οποία χαίρει ο κ. Σπυράκης  ενώ επιβεβαιώνει και προωθεί περαιτέρω την ισχυρή θέση του ΤΜΗΥΠ στο επιστημονικό γίγνεσθαι της επιστήμης και τεχνολογίας των υπολογιστών.  

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.