Διαλέξεις/δοκιμαστικά μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο "Προγραμματισμός και Λογισιμικό για Παράλληλη Επεξεργασία"

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

Θα διεξαχθούν 4 διαλέξεις/δοκιμαστικά μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται εδώ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.