Διάλεξη/Συζήτηση με θέμα "Applications of Machine Learning in Hardware Security"

Εικόνα nikolosd
Κατηγορία: 

Την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 12 στην αίθουσα Ε1 θα λάβει χώρα διάλεξη/συζήτηση με θέμα "Applications of Machine Learning in Hardware Security". Ομιλητής θα είναι ο κ. Γεώργιος Μακρής, Καθηγητής του Τμήματος Electrical and Computer Engineering, Erik Jonsson School of Engineering & Computer Science, The University of Texas at Dallas.

Σύνοψη του αντικειμένου της διάλεξης/συζήτησης:

In this presentation, Prof. Makris will provide an overview of his research group's activities in applying machine learning and statistical analysis to a variety of problems related to security, trustworthiness and reliability of integrated circuits and systems, with particular emphasis in the analog/RF domain, including post-manufacturing test and calibration, hardware Trojan detection, counterfeit identification, provenance attestation, hardware-based malware detection and workload execution forensics.

Σύντομο βιογραφικό:

Yiorgos is a professor in the Electrical and Computer Engineering department at the Erik Jonsson School of Engineering & Computer Science at The University of Texas at Dallas, which he joined in July 2011. Prior to that, he spent 10.5 years as a faculty of Electrical Engineering and of Computer Science at Yale University. He holds a Ph.D. (2001) and an M.S. (1997) in Computer Engineering from the University of California, San Diego, and a Diploma of Engineering (1995) in Computer Engineering and Informatics from the University of Patras, Greece.

Yiorgos is a Co-Founder and Site-PI of the NSF Industry University Cooperative Research Center on Hardware and Embedded System Security and Trust (NSF CHEST I/UCRC), as well as the Leader of the Safety, Security and Healthcare Thrust of the Texas Analog Center of Excellence (TxACE) and the Director of the Trusted and RELiable Architectures (TRELA) Research Laboratory. His main research interests lie in the applications of machine learning and statistical analysis in the design of trusted and reliable integrated circuits and systems, with particular emphasis in the analog/RF domain. He is also investigating hardware-based malware detection, forensics and reliability methods in modern microprocessors, security primitives in synthetic biology, as well as on-die learning and novel computational modalities using emerging technologies. His research activities have been supported by NSF, SRC, ARO, AFRL, AFWERX, DARPA, DoE/Honeywell, Boeing, Northrop Grumman, KBR/Wyle, IBM, LSI, Intel, AMS, Advantest, Qualcomm and TI.

Yiorgos served as the 2016-2017 general chair and the 2013-2014 program chair of the IEEE VLSI Test Symposium as well as the 2010-2012 program chair of the Test Technology Educational Program (TTEP). He also serves or has served as an associate editor of the IEEE Transactions on Information Forensics and Security, the IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, the IEEE Design & Test periodical and the Springer Journal of Electronic Testing: Theory and Applications. He has also served as a guest editor for the IEEE Transactions on Computers and the IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, and as a topic coordinator and/or program committee member for several IEEE and ACM conferences. He is a Senior Member of the IEEE, a recipient of the 2006 Sheffield Distinguished Teaching Award, a recipient of the Best Paper Award from the 2013 Design Automation and Test in Europe (DATE'13) conference and the 2015 VLSI Test Symposium (VTS'15), a recipient of the Best Hardware Demonstration Award from the 2016 and 2018 Symposia on Hardware Oriented Security and Trust (HOST’16 and HOST’18), and a recipent of the 2020 Faculty Research Award from the Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science at UT Dallas.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.