Διανομή και δήλωση συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Σας ενημέρώνουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068Β /19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων ξεκινούν Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Από τη Γραμματεία

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.