Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εικόνα anagnosta
Κατηγορία: 

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά του Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου. Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Κύπρου, σε διεθνείς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Το Τμήμα Οικονομικών παρέχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον με έντονο ερευνητικό προσανατολισμό. Το Tilburg University Research Ranking, το οποίο μετρά την ερευνητική παραγωγή σε ακαδημαϊκά περιοδικά των Οικονομικών, κατατάσσει συστηματικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 100 κορυφαία ιδρύματα στην Ευρώπη, και περίπου στα 250 κορυφαία στον κόσμο. Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού έχουν δημοσιεύσει σε πολλά από τα κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά των οικονομικών και άλλων σχετικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των American Economic Review, Econometrica, Annals of Statistics, και Quarterly Journal of Economics.

Το πρόγραμμα ξεκινά με το στάδιο των μαθημάτων. Οι φοιτητές παρακολουθούν βασικά μαθήματα Μικροοικονομικών, Μακροοικονομικών και Οικονομετρίας, ένα μάθημα σε Αναλυτικές Μεθόδους, δύο μαθήματα Σύγχρονων Θεμάτων Οικονομικής Έρευνας και μαθήματα εμβάθυνσης σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς. Φοιτητές με αρκετά υψηλή απόδοση στα βασικά μαθήματα αποκτούν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην περιεκτική εξέταση, η επιτυχία στην οποία δίνει στο φοιτητή το δικαίωμα να προχωρήσει στο ερευνητικό στάδιο του προγράμματος. Στο ερευνητικό στάδιο, ο φοιτητής διεξάγει έρευνα υπό την καθοδήγηση ερευνητικού συμβούλου, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Αναζητούμε υποψηφίους με ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, υπόβαθρο στις ποσοτικές μεθόδους (όχι απαραίτητα στα Οικονομικά) και πάθος για έρευνα. Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να τους αναγνωριστούν παρόμοια μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει σε άλλα Πανεπιστήμια.

Χρηματοδότηση

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διδακτορικοί φοιτητές να έχουν ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους που να τους επιτρέπουν να ζουν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το Τμήμα καλύπτει τα δίδακτρα των νεοεισερχόμενων φοιτητών πλήρους φοίτησης του Διδακτορικού προγράμματος. Επιπλέον, οι περισσότεροι φοιτητές λαμβάνουν οικονομική στήριξη με τη μορφή υποτροφιών ή μέσω εργοδότησης σε θέσεις βοηθών διδασκαλίας. Φοιτητές που εγγράφονται αρχικά στο Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση είναι επίσης επιλέξιμοι για χρηματοδότηση. Για Ελλαδίτες φοιτητές υπάρχει προσθέτει στήριξη από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Την τελευταία δεκαετία, το Τμήμα παρείχε οικονομική στήριξη σε όλους τους διδακτορικούς φοιτητές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και σε σημαντικό αριθμό φοιτητών του Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση.

Απαιτούμενα Έγγραφα και Διαδικασία Αίτησης

  1. Ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συστήματος αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  2. Δύο συστατικές επιστολές
  3. Αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενη αποφοίτησης.
  4. Αντίστοιχα αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών.
  5. Βιογραφικό σημείωμα.
  6. Έκθεση ενδιαφερόντων.
  7. Τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (πιστοποίηση μέσω TOEFL, IELTS, GCE, CPE κλπ.).
  8.  (Προαιρετικά, δεν απαιτείται) Αποτελέσματα εξέτασης GRE.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30/04/2023

Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις και μετά την προθεσμία, οι οποίες θα αξιολογούνται σε κυλιόμενη βάση για όσο διάστημα υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πρόσθετες Πληροφορίες και Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πληροφορίες για τη ζωή στην Κύπρο θα  βρείτε στην ιστοσελίδα του International Students Office του ΠΚ.

Email επικοινωνίας: dept.econ@ucy.ac.cy

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.