Διεξαγωγή διαλέξεων στις 15 & 16-1-2018

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στις βαθμίδες Αναπληρωτή / Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό για Παράλληλη Επεξεργασία», του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής θα διεξαχθούν στην αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψηφίους ως κάτωθι:

  • την Δευτέρα 15/1/2018: 
  1. στη 13:00 από τον κ. Βενέτη Ιωάννη, μάθημα με τίτλο «Προγραμματισμός συστημάτων κατανεμημένης μνήμης με την MPI: Συλλογική επικοινωνία».
  2. στις 14:00 από τον κ. Σπηλιώτη Ηρακλή, μάθημα με τίτλο «Προγραμματισμός συστημάτων κατανεμημένης μνήμης με την MPI: Αλγόριθμος παράλληλης ταξινόμησης».
  3. στις 15:00 από τον κ. Καρακώστα Βασίλειο, μάθημα με τίτλο «Προγραμματισμός συστημάτων κοινόχρηστης μνήμης με Pthreads: Κρίσιμα τμήματα, αναμονή σε εγρήγορση, κλειδώματα αμοιβαίου αποκλεισμού, συγχρονισμός παραγωγού-καταναλωτή».
  4. στις 16:00 από τον κ. Κωνσταντίνου Ιωάννη, μάθημα με τίτλο «Προγραμματισμός συστημάτων κοινόχρηστης μνήμης με Pthreads: Συγχρονισμός παραγωγού – καταναλωτή και σηματοφορείς. Φράγματα και μεταβλητές συνθήκης".
  • την Τρίτη 16/1/2018:
  1. στις 15:00 από τον κ. Βεργούλη Αθανάσιο, μάθημα με τίτλο «Προγραμματισμός συστημάτων κοινόχρηστης μνήμης με Pthreads: Κρυφές μνήμες, συνοχή κρυφής μνήμης, ψευδής κοινοχρησια. Ασφάλεια νημάτωσης».
  2. στις 16:00 από τον κ. Αλεφραγκή Παναγιώτη, μάθημα με τίτλο «Προγραμματισμός συστημάτων κοινόχρηστης μνήμης με OpenMP:  Η οδηγία parallel-for».
  3. στις 17:00 από τον κ. Χατζηδούκα Παναγιώτη, μάθημα με τίτλο «Προγραμματισμός συστημάτων κοινόχρηστης μνήμης με OpenMP: Χρονοπρογραμματισμός βρόχων".
  4. στις 18:00 από τον κ. Βλασσόπουλο Νικόλαο, μάθημα με τίτλο «Προγραμματισμός συστημάτων κοινόχρηστης μνήμης με OpenMP: Κρυφές μνήμες, συνοχή κρυφής μνήμης, ψευδής κοινοχρησια. Ασφάλεια νημάτωσης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ες προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα.

Σας ευχαριστούμε θερμά!

Από τη Γραμματεία ΤΜΗΥΠ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.