ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 11/7/2019

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα», του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής θα διεξαχθούν στην αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψηφίους. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιοι διδάκτορες να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα.

Ημερομηνία

Ωρα

Υποψήφιος

Διεξαγωγή

 Τίτλος Μαθήματος

Πέμπτη 11/7/2019

11:00

Κανακάρης Βενέτης

τηλεδιάσκεψη

Δίκτυα ομοτίμων

Πέμπτη 11/7/2019

12:00

Κωνσταντίνου Ιωάννης

τηλεδιάσκεψη

Τεχνολογίες Blockchain

Πέμπτη 11/7/2019

13:00

Πευκιανακης Ιωάννης

τηλεδιάσκεψη

Υποδομές υπηρεσιών συστημάτων του Παγκόσμιου Ιστού (δίκτυα διανομής, αντιπρόσωποι, κρυφές μνήμες)

Πέμπτη 11/7/2019

14:00

Κολομβάτσος Κωνσταντίνος

ΑΣ

Εισαγωγή στον υπολογισμό σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (Introduction to Cloud Computing)

Πέμπτη 11/7/2019

15:00

Παπαστεργίου Σπυρίδωνας

τηλεδιάσκεψη

Δίκτυα ομοτίμων

Πέμπτη 11/7/2019

16:00

Σπάχος Πέτρος

ΑΣ

Διαχείριση, αποθήκευση και ασφάλεια μεγάλου όγκου δεδομένων από δικτυοκεντρικές υπηρεσίες

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.