ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 9/7/2019

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα», του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής θα διεξαχθούν στην αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψηφίους. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιοι διδάκτορες να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα.

 

Ημερομηνία

Ωρα

Υποψήφιος

Διεξαγωγή

 Τίτλος Μαθήματος

Τρίτη 9/7/2019

11:00

Αγγελοπουλος Μάριος -Κωνστ/νος

τηλεδιάσκεψη

 Εφαρμογές διάχυτου και κινητού υπολογισμού

Τρίτη 9/7/2019

12:00

Κομνηνός Ανδρέας

ΑΣ

 Διαχείριση, αποθήκευση και ασφάλεια μεγάλου όγκου δεδομένων από δικτυοκεντρικές υπηρεσίες

Τρίτη 9/7/2019

13:00

Μυλωνάς Γεώργιος

ΑΣ

 Διαδίκτυο (ΙοΤ) - Αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων και δεδομένων αισθητήρων

Τρίτη 9/7/2019

14:00

Τσίνος Χρήστος

ΑΣ

Εισαγωγή στις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές (SΟΑ - Service Oriented Architectures)

Τρίτη 9/7/2019

15:00

Λίτκε Αντώνιος

ΑΣ

Εφαρμογές διάχυτου και κινητού υπολογισμού

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.