Διεξαγωγή διαλέξεων στο Τμήμα 9/7/2019 και 11/7/2019

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα», του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής θα διεξαχθούν στην αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψηφίους. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοίές φοιτητές/τριες και υποψήφιοι διδάκτορες να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα.

Απο τη Γραμματεία

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.