Διεξαγωγή διαλέξεων στο Τμήμα στις 27-2-2018

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στις βαθμίδες Αναπληρωτή / Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Κινητές Τηλεπικοινωνίες», του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής θα διεξαχθούν στην αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψηφίους την Τρίτη 27/2/2018 ως κάτωθι:

  1. στις 12:00 από τον κ. Αντωνόπουλο Χρήστο, μάθημα με τίτλο «Αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα Ad-hoc δικτύων»
  2. στις 13:30 από τον κ. Πάσχο Γεώργιο, μάθημα με τίτλο «Αναδυόμενες ασύρματες τεχνολογίες για επόμενες γενιές (D2D, mmWave, Massive MIMO, Content Cashing)»
  3. στις 15:00 από τον κ. Τσίνο Χρήστο, μάθημα με τίτλο «Αναδυόμενες ασύρματες τεχνολογίες για επόμενες γενιές (mmWave, Massive MIMO, Content Cashing)»
  4. στις 16:00 από τον κ. Καπούλα Ευάγγελο, μάθημα με τίτλο «Αλγόριθμοι δρομολόγησης σε ασύρματα δίκτυα»
  5. στις 17:00 από τον κ. Κουρόγιωργα Χαρίλαο, μάθημα με τίτλο «Αρχιτεκτονική και τεχνολογία συστημάτων ΜΙΜΟ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  / ες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα.

 

Από τη Γραμματεία ΤΜΗΥΠ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.