Διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Στα πλαίσια της διαδικασίας για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους” του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23/6/2017, ώρα 12:00 στην αίθουσα σεμιναρίων (ΑΣ) του Τμήματος, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών δοκιμαστικό μάθημα του υποψηφίου κ. Βενέτη Κανακάρη προς τους φοιτητές μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το θέμα του δοκιμαστικού μαθήματος θα είναι «Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων».

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP143.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Γαροφαλάκης

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.