ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Εικόνα anagnosta
Κατηγορία: 

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής μετακίνησης αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2021-2022 και οι δικαιούχοι μετεγγραφής οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση secretary@ceid.upatras.gr την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά (ΥΑ 156445/Z1/2-12-2021), από τη Παρασκευή 3.12.2021 έως και την Τρίτη 7.12.2021.

Η Γραμματεία, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 135363/Ζ1/22.10.2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα αναρτήσει εκ νέου σχετική ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους για τις περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με την εγγραφή τους. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.