Δικαιούχοι ς Μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2022-2023

Εικόνα fbakogianni
Κατηγορία: 

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής/ μετακίνησης ακαδ. έτους 2022-2023 να  καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, (καθημερινά από 11:00 πμ έως 13:00 μ.μ.) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο,  την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά (Εγκύκλιο 121935/Ζ1/5.10.2022), από την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022.

Από σήμερα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη  η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr για την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. Χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που σας έχει δοθεί. Παρακαλείστε να διορθώσετε το πατρώνυμο κατά τη επεξεργασία των εγγραφών.

Τα  δικαιολογητικά που θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr να είναι  σε μορφή pdf:

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίο

Για τους  φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και  δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους από την πλατφόρμα, θα πρέπει η εγγραφή τους να ολοκληρωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από τη Γραμματεία, θα ζητηθούν τα πιστοποιητικά διαγραφής, με νεώτερη ανακοίνωση.

 

Από τη Γραμματεία

 

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.