Δήλωση εργαστηριακού τμήματος στο eclass του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Εικόνα psarakis
Κατηγορία: 
Οι φοιτητές του τρίτου έτους που έχουν δηλώσει το μάθημα της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, να δηλώσουν στο μάθημα Εργαστήριο Μαθήματος Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων” του eclass το εργαστηριακό τμήμα το οποίο επιθυμούν. Υπενθυμίζεται πως το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό.

 

Ο Διδάσκων,
Ε. Ζ. Ψαράκης
Related Lesson: 
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.