Διοργάνωση Συνεδρίου ICALP 2019 στην Πάτρα

Εικόνα pintela
Κατηγορία: 

Oι καθηγητές του Τμήματος Χρήστος Ζαρολιάγκης και Σωτήρης Νικολετσέας διοργανώνουν το κορυφαίο Ευρωπαϊκό συνέδριο Θεωρητικής Πληροφορικής ICALP 2019 στις 8-12 Ιουλίου 2019, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Τμήμα Μηχ/κων Η/Υ & Πληροφορικής, το ΙΤΥΕ και τελεί υπό την αγίδα της European Association  for Theoretical Computer Science (EATCS). Εκτός από το κεντρικό Συνέδριο, το ICALP 2019 περιλαμβάνει επίσης και αρκετά θεματικά Workshops. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου ICALP 2019.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.