Δοκιμαστικό μάθημα στο ΤΜΗΥ&Π

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Ο υποψήφιος για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’ (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ 1121513) του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Λέανδρος Μαγλαράς θα διεξάγει δοκιμαστικό μάθημα στο Τμήμα μας.

Η διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος θα γίνει την  Παρασκευή 11/11/2016 ώρα (Ελλάδας) 13:00 στην αίθουσα Β4 του Τμήματος. Το δοκιμαστικό μάθημα θα έχει συνολική διάρκεια δύο ωρών.

Παρόντες πέραν μελών της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής μπορούν να είναι καθηγητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΜΗΥ&Π που θα θέσουν τα ερωτήματά τους αμέσως μετά το πέρας της διάλεξης. Η διάλεξη θα άπτεται του γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωσης θέσης.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.