ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ: Παρουσίαση/Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Εικόνα ceid_sec
Κατηγορία: 

ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού»

Την Πέμπτη 22.02.2024 και ώρα 10:00 πμ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση/εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Μ. Δημοπούλου, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ)»:

“Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων σε Εφαρμογές Υγείας (e-health), Ενσωματωμένων Συστημάτων”,

με επιβλέποντα τον κ. Νικόλαο Γ. Σκλάβο, Αναπλ. Καθηγητή.

– Από τη Γραμματεία

Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και σε εικονική αίθουσα, (μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιβλέποντα, για να σας σταλθεί ο κατάλληλος σύνδεσμος).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.