ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα psarakis
Κατηγορία: 

Την Πέμπτη 8.7.2021 και ώρα 13:00, ο κ. Σπυρίδων Καρδάκης θα παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή εργασία του με θέμα: "Multimodal Emotion Recognition using Deep Learning Techniques: A novel system for real-world Emotion Recognition ".

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom εδώ.

Η Τριμελής επιτροπή:

Σπυρίδων Σιούτας, Καθηγητής

Χρήστος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εμμανουήλ Ψαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.