ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ: Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23

Εικόνα berberid
Κατηγορία: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣE

«ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη», το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών και συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 ξεκινάει στις 15 Ιουνίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.  Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα.  Η αξιολόγηση όμως θα γίνει σε δύο φάσεις: 

  • 1η Φάση:  Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως και 5 Ιουλίου 2022.
  • 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα έως και 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Στην αναλυτική προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των δύο φάσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ:   http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp/.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm .  

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας δηλαδή, είτε έως και 5/7/2022 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση, είτε έως 15/9/2022 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών,  Τηλ.: 2610-9969-45,40,  (e-mail: secretary@ceid.upatras.gr) ή στον Διευθυντή του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπερμπερίδη (email: berberid@ceid.upatras.gr).   Επίσης, πληροφορίες για το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ παρέχονται και από τους υπεύθυνους των συμμετεχόντων Τμημάτων κ. Αθανάσιο Σκόδρα (email: skodras@upatras.gr) και κ. Σπήλιο Φασόη (email: fassois@upatras.gr).

O Διευθυντής του Προγράμματος

 

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.