Εγγραφή εισαγομένων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθμ. ΑΠ/376/Α5/9-10-2020 Υπουργική Απόφαση που αφορά όσους υποψηφίους υπάγονται στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθ΄ υπέρβαση των θέσεων εισακτέων που αντιστοιχούν στην ειδική αυτή κατηγορία, με βάση τις προτιμήσεις που είχαν δηλώσει στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο 5% έτους 2020.
Προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων είναι από 15 -10-2020 μέχρι και 22 -10-2020.
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.