Εγγραφή των υποψήφιων με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2022-23.

Εικόνα anagnosta
Κατηγορία: 

Η εγγραφή των εισαγομένων με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθεί από Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 έως και Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος με φυσική παρουσία, είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο  από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά σας στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.