Έκδοση απόφασης για έκτακτα μέτρα από 3.11. έως 30.11.2020

Εικόνα georgoudakis
Κατηγορία: 

Στο ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4829). όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο σημείο 9 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αναφέρονται τα μέτρα που ισχύουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2020 έως και 30.11.2020.

 https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kya_ektakta_metra_prostasias_3.11_30_.11.2020.pdf

Ειδικότερα, τα ισχύοντα μέτρα για το επίπεδο αυξημένου κινδύνου που έχει ενταχθεί η Περιφέρεια μας είναι τα ακόλουθα:

·        Τηλε-εκπαίδευση

·        Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α΄ κύκλου.

·        Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία

·        Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.

·        Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι.

·        Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σύμφωνα τα μέτρα που ισχύουν στους φορείς υποδοχής (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις).

Ο Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.