Εναρκτήρια Συνάντηση Ερευνητικού Έργου INVESTMENT

Εικόνα zaro
Κατηγορία: 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου INVESTMENT – INnovatiVe E-Services for booSting Tourist economy and Multimodal public Transportation, που χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020, θα διεξαχθεί στην Πάτρα στις 4-5 Ιουλίου 2018, στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επικεφαλής εταίρος είναι το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργεί ως το κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ εταιριών μεταφορών, πρακτορείων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που θα διασυνδέει δεδομένα δημοσίων μεταφορών (π.χ., τοποθεσίες στάσεων και σταθμών, πίνακες δρομολογίων, κ.λπ.) για την εύκολη μετακίνηση πολιτών και τουριστών στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας (Μπάρι, Τάραντας και Οστούνι).

Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.