ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018

Εικόνα alexiou
Κατηγορία: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Γ. Φ Αλεξίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος, αυτοτελώς ή/και παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.  Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18, προβλέπεται η άσκηση 40 φοιτητών/τριών στην Ελλάδα υποχρεωτικής διάρκειας τριών συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα :

 

Ημερομηνία  Έναρξης   Πρακτικής :    1/4/2018

Ημερομηνία  Λήξης       Πρακτικής :  31/8/2018

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η αποζημίωση των ασκούμενων ανέρχεται στα 250 € μηνιαίως.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του 10ου εξαμήνου με 3 πιστωτικές μονάδες στην κατηγορία Προχωρημένα Θέματα  (ΠΘΕ). Οι δήλωση θα γίνει από τη Γραμματεία μετά την επιλογή σε συνεννόηση τ-ον/ην φοιτητ-η/τρια.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η επιλογή και η τελική βαθμολόγηση θα γίνει με βάση: α) τους μέσους όρους βαθμολογίας των τεσσάρων πρώτων ετών, β) της ποιότητας του φορέα υλοποίησης(*). γ) του αριθμού των οφειλομένων μαθημάτων και δ) τη σχέση της Πρακτικής με τη Διπλωματική Εργασία. ε) Μετά το πέρας της Πρακτικής θα υπάρχει συνέντευξη στην Επιτροπή με σκοπό την τελική βαθμολόγηση.

        (*)

Φορέας υλοποίησης πρακτικής

Ποιότητα 

Φορέας Χρήστης Πληροφορικής

1

Φορέας Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής

2

Φορέας  Ανάπτυξης Εφαρμογών και Έρευνας  Πληροφορικής

3

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους διδάσκοντες που επιβλέπουν τη διπλωματική τους εργασία ή που έχουν γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα που επιθυμούν να έχει η πρακτική τους άσκηση. Επίσης οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να έρχονται σε επαφή με φορείς που δυνητικά μπορούν να υλοποιήσουν την Πρακτική ώστε να προκύψουν περισσότερες προσφερόμενες θέσεις, προφανώς οι συγκεκριμένοι φορεις πρέπει να ακολουθούσουν το πρωτόκολλο συμμετοχής στην Πρακτική. Το Τμήμα «διαφημίζει» την Πρακτική με επιστολές, ανακοινώσεις και ημερίδες. Προτιθέμεθα να οργανώσουμε  και ημερίδες ενημέρωσης  με φορείς όπως το Τεχνολογικό Πάρκο,  το CORALIA, η ΕΝΕΒΗ κ.λπ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ασκούμενοι φοιτητές δεν μπορούν να καταστούν διπλωματούχοι κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 

Η περίοδος των αιτήσεων των φοιτητών και των φορέων απασχόλησης ξεκινάει Δευ  12/02/2018 και ολοκληρώνεται την Παρ στις 23/02/2018

.

Υπόδειγμα Αίτησης στο αρχείο  1_anakoinosi-enarxis.doc    στο url 

https://www.ceid.upatras.gr/el/programma-praktikis-askisis-2017-18-pagia...

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

καθ. Γ. Φ. Αλεξίου

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.